aktualności

We wtorek 2 lipca w Warszawie odbyło się spotkanie dyskusyjne poświęcone statutowi, celom i przyszłym działaniom organizacji. Podczas spotkania ustalono, że zebranie założycielskie zostanie przeprowadzone najprawdopodobniej w pierwszej połowie września.

Poniżej zamieszczamy trzy prezentacje, które zostały przedstawione na spotkaniu: