wybory 2020 - Taryk Abu-Hassan

Taryk Abu-Hassan

Użytkownik internetu od 1995 roku. Pierwsze konto mailowe na serwerze rhea.ids.pl. Przez wiele lat aktywny członek środowiska Apple w Polsce. 20 lat doświadczenia zawodowego związanego z IT, sieciami i Internetem. Aktualnie specjalizuję się w cyberbezpieczeństwie projektując architekturę rozwiązań ICT.

Pracowałem m.in. dla Apple, Avon, Groupon oraz Orange budując infrastrukturę, tworząc usługi, czy zajmując się szeroko pojętym konsultingiem w zakresie IT i internetu.

Członek ISSA Polska, Cloud Security Alliance oraz Zespółu ds. Certyfikacji działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Cyberbezpieczeństwa.

Celem mojego działania jest przyjazny użytkownikom bezpieczny i neutralny internet.

Wspólnie z grupą osób od kilku miesięcy pracujemy nad odtworzeniem polskiego oddziału Internet Society. W pierwszym okresie naszych działań, priorytetami będą:

 • Utworzenie organizacji i wychowanie następców, bank, chapteryzacja.
 • Tematyka szyfrowania - kolejne państwa dążą do wprowadzenia obowiązkowego backdoora do rozwiązań zapewniających prywatność.
 • Utrzymanie neutralności internetu.
 • Utrzymanie prawa do anonimowości w sieci.
 • Wsparcie otwartych standardów wymiany danych z instytucjami publicznymi.
 • Projekt MANRS.
 • Popularyzacja DNSSEC.
 • Wsparcie IPv6.
 • Wsparcie przy organizacji IGF.
 • Zachowanie historii polskiej sieci.
 • Budowa sekcji: historyczna, cybersec
 • Aktywizacja przyszłych członków ISOC - poprzez indywidualne działania i występy na konferencjach.
 • Zabieranie głosu w sprawie głosowania przez internet - podtrzymujemy negatywne stanowisko poprzedniej organizacji.
 • Współpraca z organizacjami: KIKE, PLUG, INET-GROUP etc.
 • Działania ekspercko-lobbingowe - by ISOC powrócił do roli eksperta branego pod uwagę przez decydentów.