wybory 2020 - Jacek Gajewski

Jacek Gajewski

Od ukończenia studiów do 2008 r. pracowałem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jako fizyk specjalizujący się w fizyce cząstek elementarnych. Pracowałem w bardzo licznych zespołach wielonarodowych, liczących często kilkaset osób.

W 1987 r zostałem pełnomocnikiem dziekana Wydziału Fizyki UW ds. informatyki. Wspólnie z rektorami UW prof. G. Białkowskim i prof. A.K. Wróblewskim złożyliśmy do międzynarodowej organizacji sieciowej EARN/BITNET pierwszy wniosek o podłączenie Polski do międzynarodowych sieci komputerowych. W 1989 r., wraz z dwoma kolegami, złożyłem na ręce podsekretarza stanu w ówczesnym Komitecie Nauki i Techniki, prof. Stefana Amsterdamskiego, pierwszy, skromny projekt podłączenia polskich uczelni wyższych do międzynarodowych sieci komputerowych EARN. Utworzony został projekt (przekształcony potem w JBR) NASK, który w krótkim czasie podłączył do sieci EARN większość polskich szkol wyższych.

W 1988 i 1989 zatrudniłem kilku młodych specjalistów od sieci komputerowych do zespołu Ośrodka Komputerowego Wydziału Fizyki UW. Zespół ten w 1991 r zestawił pierwsze polskie międzynarodowe połączenie Internetowe (do Kopenhagi) oraz stworzył w 1993 r serwer informacyjny WWW, który przez wiele lat gościł Polska Stronę Narodowa.

Jesienią 1994 r wraz z grupa naukowców z Wydziału Fizyki UW opracowaliśmy założenia programu “Internet dla Szkol” (IdS) mającego umożliwić szkołom tani dostęp do sieci Internet. Miąłem zaszczyt kierować tym projektem, który w ciągu 4 lat podłączył do sieci Internet pierwsze 1400 szkol w 300 miejscowościach. W 2001 Prezydent RP odznaczył mnie (i cztery inne osoby) Złotym Krzyżem Zasługi za przyczynienie się do rozwoju polskiego Internetu.

W latach 1994-2011 r byłem Sekretarzem Stowarzyszenia Sieci Komputerowych Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEEENet), organizacji grupującej sieci akademickie i edukacyjne z 26 krajów. W latach 1995-2007 byłem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 20 międzynarodowych konferencji i warsztatów, finansowanych głownie przez NATO, a poświęconych technologii i zastosowaniom sieci Internet w nauce i edukacji.

Od 1994 r jestem członkiem Internet Society (ISOC), zaś w latach 2011-2013 pracowałem dla ISOC jako menadżer odpowiedzialny za Chaptery Europejskie.

Od 2011 do chwili obecnej pracuję w Narodowym Centrum Badań Jądrowych, m.in. jako kierownik projektu CyberLAB, zajmującego się badaniem podatności PLC.

Jestem autorem ponad 70 prac naukowych, znam biegle jez. angielski, niemiecki i rosyjski, a słabo turecki, azerski i francuski.

Byłem członkiem załozycielem i członkiem władz stowarzyszeń “Polska Spolecznosc Internetu (PSI)” and “ISOC Polska”, jak również pracowałem dla Internet Society jako manager europejskich Chapterow. Znam problemy, z jakimi się borykają Zarządy Chapterów jak i oczekiwania centrali ISOC.