wybory 2020 - Witold Kręcicki

Witold Kręcicki

Programista, od początku kariery zawodowej związany z ruchem Open Source, Internetem, i otwartymi standardami, jeden z inicjatorów odrodzenia polskiego chapteru Internet Society. Współtworzył PLD Linux - polską dystrybucję Linuksa, projektował architekturę serwerów pocztowych jednego z największych krajowych dostawców darmowej poczty, projektował i rozwijał oprogramowanie zarządzające chmurą.

Obecnie pracuje dla organizacji non-profit Internet Systems Consortium w ramach której rozwija serwer DNS BIND9.

Aktywny uczestnik IETF - kiedyś w ramach grupy roboczej IMAP (rozszerzenie MOVE), obecnie pracuje nad rozwojem protokołów związanych z DNS.

Wspólnie z grupą osób od kilku miesięcy pracujemy nad odtworzeniem polskiego oddziału Internet Society. W pierwszym okresie naszych działań, priorytetami będą:

 • Utworzenie organizacji i wychowanie następców, bank, chapteryzacja.
 • Tematyka szyfrowania - kolejne państwa dążą do wprowadzenia obowiązkowego backdoora do rozwiązań zapewniających prywatność.
 • Utrzymanie neutralności internetu.
 • Utrzymanie prawa do anonimowości w sieci.
 • Wsparcie otwartych standardów wymiany danych z instytucjami publicznymi.
 • Projekt MANRS.
 • Popularyzacja DNSSEC.
 • Wsparcie IPv6.
 • Wsparcie przy organizacji IGF.
 • Zachowanie historii polskiej sieci.
 • Budowa sekcji: historyczna, cybersec
 • Aktywizacja przyszłych członków ISOC - poprzez indywidualne działania i występy na konferencjach.
 • Zabieranie głosu w sprawie głosowania przez internet - podtrzymujemy negatywne stanowisko poprzedniej organizacji.
 • Współpraca z organizacjami: KIKE, PLUG, INET-GROUP etc.
 • Działania ekspercko-lobbingowe - by ISOC powrócił do roli eksperta branego pod uwagę przez decydentów.