wybory 2020 - Marcin Olender

Marcin Olender

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w sektorze prywatnym, gdzie pracował m.in. w szeregu kancelarii prawnych, jak i w administracji publicznej. Służbę państwową zakończył w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie jako naczelnik Wydziału UE odpowiedzialny był za prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego oraz działalności gospodarczej online, od ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa po audiowizualne usługi medialne na żądanie. Były wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od lat zainteresowany prawem nowych technologii, w szczególności prawem autorskim w kontekście cyfrowym.

Obecnie pełni funkcję menadżera ds. Polityk Publicznych i Relacji Rządowych dla regionu centralnej i wschodniej Europy w polskim oddziale Google, gdzie zakres jego obowiązków obejmuje przede wszystkim regulacje szeroko pojętej gospodarki internetowej.

Wspólnie z grupą osób od kilku miesięcy pracujemy nad odtworzeniem polskiego oddziału Internet Society. W pierwszym okresie naszych działań, priorytetami będą:

 • Utworzenie organizacji i wychowanie następców, bank, chapteryzacja.
 • Tematyka szyfrowania - kolejne państwa dążą do wprowadzenia obowiązkowego backdoora do rozwiązań zapewniających prywatność.
 • Utrzymanie neutralności internetu.
 • Utrzymanie prawa do anonimowości w sieci.
 • Wsparcie otwartych standardów wymiany danych z instytucjami publicznymi.
 • Projekt MANRS.
 • Popularyzacja DNSSEC.
 • Wsparcie IPv6.
 • Wsparcie przy organizacji IGF.
 • Zachowanie historii polskiej sieci.
 • Budowa sekcji: historyczna, cybersec
 • Aktywizacja przyszłych członków ISOC - poprzez indywidualne działania i występy na konferencjach.
 • Zabieranie głosu w sprawie głosowania przez internet - podtrzymujemy negatywne stanowisko poprzedniej organizacji.
 • Współpraca z organizacjami: KIKE, PLUG, INET-GROUP etc.
 • Działania ekspercko-lobbingowe - by ISOC powrócił do roli eksperta branego pod uwagę przez decydentów.