wybory 2020 - Sebastian Szymański

dr Sebastian Szymański

Pracuje na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Laboratorium Techno-Humanistyki. Filozof specjalizujący się w etyce i etyce praktycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii sprawiedliwości oraz problemów etycznych dotyczących nowych technologii, w szczególności robotyki i sztucznej inteligencji. Prowadzi autorskie kursy z zakresu roboetyki oraz etyki nowych technologii.

Przewodniczył grupie prawno-etycznej w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. polskiej strategii sztucznej inteligencji. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji, gdzie przewodniczy grupie roboczej zajmującej się sztuczną inteligencją

Ostatnio opublikował Uzasadnienia teorii sprawiedliwości. Dziedzictwo Johna Rawlsa (Wydawnictwo Naukowe Scholar: 2018). Obecnie pracuje nad książką poświęconą etyce sztucznej inteligencji (Wydawnictwo Naukowe PWN).

Wspólnie z grupą osób od kilku miesięcy pracujemy nad odtworzeniem polskiego oddziału Internet Society. W pierwszym okresie naszych działań, priorytetami będą:

 • Utworzenie organizacji i wychowanie następców, bank, chapteryzacja.
 • Tematyka szyfrowania - kolejne państwa dążą do wprowadzenia obowiązkowego backdoora do rozwiązań zapewniających prywatność.
 • Utrzymanie neutralności internetu.
 • Utrzymanie prawa do anonimowości w sieci.
 • Wsparcie otwartych standardów wymiany danych z instytucjami publicznymi.
 • Projekt MANRS.
 • Popularyzacja DNSSEC.
 • Wsparcie IPv6.
 • Wsparcie przy organizacji IGF.
 • Zachowanie historii polskiej sieci.
 • Budowa sekcji: historyczna, cybersec
 • Aktywizacja przyszłych członków ISOC - poprzez indywidualne działania i występy na konferencjach.
 • Zabieranie głosu w sprawie głosowania przez internet - podtrzymujemy negatywne stanowisko poprzedniej organizacji.
 • Współpraca z organizacjami: KIKE, PLUG, INET-GROUP etc.
 • Działania ekspercko-lobbingowe - by ISOC powrócił do roli eksperta branego pod uwagę przez decydentów.