wybory 2020 - Robert Woźny

Robert Woźny

Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach wymiany ruchu pomiędzy operatorami internetowymi. Współpracował w organizacji i tworzeniu dużych sieci (m.in. ATMAN, Orange) dostarczających usługi internetowe oraz punktów wymiany ruchu (IXP) takich jak PLIX, AC-X i TPIX. Projekty związane z tworzonymi punktami wymiany ruchu przyczyniają się do rozwoju polskiego wycinku sieci Internet od ponad 20 lat - dając możliwości oferowania lub dostępu do nowych usług.

W przeszłości związany z organizacjami międzynarodowymi wspierającymi wolną wymianę ruchu międzyoperatorskiego, członek rad programowych konferencji dla operatorów i dostawców internetowych (PLNOG, Konferencje KIKE). Wieloletni promotor wymiany ruchu (peering), neutralności, wolności i bezpieczeństwa w sieci. Prelegent na szeregu konferencji krajowych jak i międzynarodowych.

Współautor idei przywrócenia polskiego oddziału Internet Society.

Wspólnie z grupą osób od kilku miesięcy pracujemy nad odtworzeniem polskiego oddziału Internet Society. W pierwszym okresie naszych działań, priorytetami będą:

 • Utworzenie organizacji i wychowanie następców, bank, chapteryzacja.
 • Tematyka szyfrowania - kolejne państwa dążą do wprowadzenia obowiązkowego backdoora do rozwiązań zapewniających prywatność.
 • Utrzymanie neutralności internetu.
 • Utrzymanie prawa do anonimowości w sieci.
 • Wsparcie otwartych standardów wymiany danych z instytucjami publicznymi.
 • Projekt MANRS.
 • Popularyzacja DNSSEC.
 • Wsparcie IPv6.
 • Wsparcie przy organizacji IGF.
 • Zachowanie historii polskiej sieci.
 • Budowa sekcji: historyczna, cybersec
 • Aktywizacja przyszłych członków ISOC - poprzez indywidualne działania i występy na konferencjach.
 • Zabieranie głosu w sprawie głosowania przez internet - podtrzymujemy negatywne stanowisko poprzedniej organizacji.
 • Współpraca z organizacjami: KIKE, PLUG, INET-GROUP etc.
 • Działania ekspercko-lobbingowe - by ISOC powrócił do roli eksperta branego pod uwagę przez decydentów.