Internet Society Poland Chapter
Internet Society Poland Chapter

Dołącz do nas

Jeśli wspierasz cele Internet Society Poland, dołącz do nas. W tym celu zapoznaj się ze statutem, a następnie wypełnij deklarację członkowską dostępną na naszej stronie:

deklaracja członkowska

Do wypełnienia deklaracji potrzebujesz Member ID nadawanego przez Internet Society – uzyskasz go zakładając konto na stronie admin.internetsociety.org.

Podpisaną ręcznie deklarację możesz wysłać pocztą na nasz adres korespondencyjny lub zeskanować i wysłać na adres zarzad(at)internetsocietypoland.org. Zachęcamy również do korzystania z kwalifikowanego podpisu cyfrowego.

Chęć dołączenia do nas zostanie rozpatrzona przez Zarząd na jednym z najbliższych spotkań władz organizacji (spotkania robocze odbywają się co dwa tygodnie).

Zgodnie z decyzją Zarządu, obecnie nie pobieramy składek członkowskich.

Zapraszamy!