Internet Society Poland

Kim jesteśmy i do czego dążymy?

Obecnie w Polsce brakuje niezależnej, niezwiązanej interesami gospodarczymi swoich członków organizacji pozarządowej skupionej na technicznych aspektach Internetu i jego rozwoju. Jednocześnie niektórzy z sygnatariuszy tego dokumentu, którzy są częstymi gośćmi na międzynarodowych spotkaniach poświęconych rozwojowi sieci, zauważyli, że nie spotykają na nich prawie żadnych Polaków reprezentujących polskie organizacje lub polskie przedsiębiorstwa.  

Z tych powodów zdecydowaliśmy się stworzyć nową organizację skupiającą osoby zainteresowane rozwojem sieci i chcące pracować nad polskim stanowiskiem w międzynarodowych pracach. Takimi organizacjami były wiele lat temu Polska Społeczność Internetu i ISOC Polska - niegdyś niezwykle aktywne, ale w ostatnich latach przez ponad dekadę w stanie uśpienia. Niestety, inicjowane przez różne osoby próby reaktywacji ISOC Polska nigdy nie wyszły poza etap dyskusji, kadencja władz zapewniających ciągłość działania wygasła dawno i w rezultacie ISOC Polska został rozwiązany.

Dlatego postanowiliśmy wziąć na siebie odpowiedzialność za ponowne utworzenie polskiego chapteru Internet Society, i po wielu miesiącach rozmów i planowania zarówno z centralą Internet Society, jak i z osobami, które wyraziły zainteresowanie naszymi działaniami, doszliśmy do momentu, w którym ruszamy z tym projektem zapraszając wszystkich zainteresowanych do udziału.

Cel Internet Society Poland

Internet Society jest organizacją zajmującą się rozwojem Internetu - rozwijaniem standardów technicznych, poprawą dostępności, edukacją i współpracą z politycznymi decydentami. Nadzoruje ona IETF, IAB, IESG oraz IRTF - ciała zajmujące się pracami nad technicznymi standardami sieci. Jedną z głównych zasad przyświecających Internet Society jest promowanie zarządzania internetem w sposób otwarty, przejrzysty i sprzyjający zasadzie konsensusu.

Celami Internet Society Poland będą m.in.:

  • opracowanie i prezentowanie “polskiego głosu” w ciałach nadzorowanych przez światowy Internet Society;
  • przygotowanie i prezentowanie “technicznego głosu” w krajowych i unijnych dyskusjach na temat Internetu;
  • promowanie otwartych standardów oraz zachęcanie polskich podmiotów do współpracy nad ich rozwojem w ramach ciał standaryzacyjnych
  • prowadzenie warsztatów i prezentacji na tematy istotne dla rozwoju sieci;
  • konsultowanie projektów aktów prawnych;
  • udział w projektach światowego Internet Society;
  • praca z operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami usług internetowych na rzecz popularyzowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i zwiększających funkcjonalność sieci (takich jak RPKI, DNSSEC, IPv6);
  • zachowanie historycznej wiedzy o początkach polskiej sieci.

Oczywiście ta lista nie jest zamknięta i jesteśmy otwarci na inne sugestie, które nie byłyby sprzeczne z celami Internet Society.

Jak organizację proponujemy?

Jednym z częstych problemów wielu polskich stowarzyszeń pozarządowych jest przekonanie, że samodzielnie nic nie da się zrobić, i wszystko leży w rękach zarządu.

Chcemy uniknąć tego błędu i zachęcić wszystkich z pomysłami oraz z chęcią ich realizowania do zgłaszania swoich propozycji. Chcemy, by polski oddział Internet Society stał się miejscem merytorycznej dyskusji nad rozwojem sieci oraz wylęgarnią pomysłów i miejscem realizowania projektów istotnych dla internetu.

Uważamy, że praktyczna rola formalnych ciał organizacji powinna zostać ograniczona do częściowego nadzoru nad realizowanymi przez członków projektami i aktywnościami, związanego z finansami, zarządzaniem dokumentacją dla organów nadzorczych i skarbowych oraz stanowieniem skrzynki kontaktowej łączącej zainteresowane strony. Członkowie Zarządu mogą (a nawet powinni) brać udział w interesujących ich pracach Internet Society Polska, ale prace Stowarzyszenia nie mogą w całości bazować na społecznej pracy jego władz.

Dlatego - jeśli masz pomysł mieszczący się w obszarze zainteresowań organizacji i chcesz go zrealizować (oraz - idealnie - jeśli wiesz, z kim to robić), zapraszamy!

Następne kroki

Na stronie InternetSocietyPoland.org prezentujemy projekt statutu organizacji, oparty na wymaganiach centrali Internet Society i przedstawionej powyżej koncepcji. Zapraszamy Was do komentowania – szczególnie kwestii związanych z celami organizacji – drogą elektroniczną i na spotkaniu osobistym. Następnie zaprosimy Was na zebranie założycielskie, podczas którego chcemy formalnie powołać organizację oraz porozmawiać o tym, co możemy wspólnie robić i kto jest gotów czym się zająć.

Jeśli chcesz dołączyć…

Jeśli chcesz na bieżąco dostawać informacje o kolejnych etapach budowy Internet Society Polska, zapraszamy na stronę InternetSocietyPoland.org i do dodania swojego adresu e-mail do nie spamujacej listy informacyjnej isoc-announce. Dodatkowo zapraszamy na istniejącą od wielu lat listę dyskusyjną ISOC, która pozostanie głównym miejscem do komunikowania się członków i sympatyków Internet Society, a także do udziału w spotkaniach online i offline.

Serdecznie zapraszamy (w porządku alfabetycznym):

Jacek Gajewski, Łukasz Jachowicz, Witold Kręcicki, Joanna Kulesza, Robert Woźny

Wersja drukowalna Manifestu dostępna jest w formatach pdf, odt oraz docx.