Poniższa deklaracja-manifest podsumowuje cele, które przyświecały nam przy tworzeniu Internet Society Poland. Część rzeczy, o których piszemy w czasie przyszłym, już się dokonała – ale same przedstawione w niej idee nadal stanowią podwaliny naszej organizacji.

Kim jesteśmy, do czego dążymy

Obecnie w Polsce brakuje niezależnej, niezwiązanej interesami gospodarczymi swoich członków organizacji pozarządowej skupionej na technicznych aspektach Internetu i jego rozwoju. Jednocześnie niektórzy z sygnatariuszy tego dokumentu, którzy są częstymi gośćmi na międzynarodowych spotkaniach poświęconych rozwojowi sieci, zauważyli, że nie spotykają na nich prawie żadnych Polaków reprezentujących polskie organizacje lub polskie przedsiębiorstwa.  

Z tych powodów zdecydowaliśmy się stworzyć nową organizację skupiającą osoby zainteresowane rozwojem sieci i chcące pracować nad polskim stanowiskiem w międzynarodowych pracach. Takimi organizacjami były wiele lat temu Polska Społeczność Internetu i ISOC Polska – niegdyś niezwykle aktywne, ale w ostatnich latach przez ponad dekadę w stanie uśpienia. Niestety, inicjowane przez różne osoby próby reaktywacji ISOC Polska nigdy nie wyszły poza etap dyskusji, kadencja władz zapewniających ciągłość działania wygasła dawno i w rezultacie ISOC Polska został rozwiązany.

Dlatego postanowiliśmy wziąć na siebie odpowiedzialność za ponowne utworzenie polskiego chapteru Internet Society, i po wielu miesiącach rozmów i planowania zarówno z centralą Internet Society, jak i z osobami, które wyraziły zainteresowanie naszymi działaniami, doszliśmy do momentu, w którym ruszamy z tym projektem zapraszając wszystkich zainteresowanych do udziału.

Cele Internet Society Poland Chapter

Internet Society jest organizacją zajmującą się rozwojem Internetu – rozwijaniem standardów technicznych, poprawą dostępności, edukacją i współpracą z politycznymi decydentami. Nadzoruje ona IETF, IAB, IESG oraz IRTF – ciała zajmujące się pracami nad technicznymi standardami sieci. Jedną z głównych zasad przyświecających Internet Society jest promowanie zarządzania internetem w sposób otwarty, przejrzysty i sprzyjający zasadzie konsensusu.

Celami Internet Society Poland będą m.in.:

  • opracowanie i prezentowanie “polskiego głosu” w ciałach nadzorowanych przez światowy Internet Society;
  • przygotowanie i prezentowanie “technicznego głosu” w krajowych i unijnych dyskusjach na temat Internetu;
  • promowanie otwartych standardów oraz zachęcanie polskich podmiotów do współpracy nad ich rozwojem w ramach ciał standaryzacyjnych
  • prowadzenie warsztatów i prezentacji na tematy istotne dla rozwoju sieci;
  • konsultowanie projektów aktów prawnych;
  • udział w projektach światowego Internet Society;
  • praca z operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami usług internetowych na rzecz popularyzowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i zwiększających funkcjonalność sieci (takich jak RPKI, DNSSEC, IPv6);
  • zachowanie historycznej wiedzy o początkach polskiej sieci

Oczywiście ta lista nie jest zamknięta i jesteśmy otwarci na inne sugestie, które nie byłyby sprzeczne z celami Internet Society.

Jaką organizację proponujemy?

Jednym z częstych problemów wielu polskich stowarzyszeń pozarządowych jest przekonanie, że samodzielnie nic nie da się zrobić, i wszystko leży w rękach zarządu. Chcemy uniknąć tego błędu i zachęcić wszystkich z pomysłami oraz z chęcią ich realizowania do zgłaszania swoich propozycji.

Chcemy, by polski oddział Internet Society stał się miejscem merytorycznej dyskusji nad rozwojem sieci oraz wylęgarnią pomysłów i miejscem realizowania projektów istotnych dla internetu.

Uważamy, że praktyczna rola formalnych ciał organizacji powinna zostać ograniczona do częściowego nadzoru nad realizowanymi przez członków projektami i aktywnościami, związanego z finansami, zarządzaniem dokumentacją dla organów nadzorczych i skarbowych oraz stanowieniem skrzynki kontaktowej łączącej zainteresowane strony. Członkowie Zarządu mogą (a nawet powinni) brać udział w interesujących ich pracach Internet Society Polska, ale prace Stowarzyszenia nie mogą w całości bazować na społecznej pracy jego władz.

Dlatego – jeśli masz pomysł mieszczący się w obszarze zainteresowań organizacji i chcesz go zrealizować (oraz – idealnie – jeśli wiesz, z kim to robić), zapraszamy!

Jeśli chcesz dołączyć…

Jeśli chcesz na bieżąco dostawać informacje o działaniach Internet Society Polska, zapraszamy na stronę InternetSocietyPoland.org i do dodania swojego adresu e-mail do niespamujacej listy informacyjnej isoc-announce. Dodatkowo zapraszamy na istniejącą od wielu lat listę dyskusyjną ISOC, która pozostanie głównym miejscem do komunikowania się członków i sympatyków Internet Society, a także do udziału w spotkaniach online i offline.