Internet Society Poland

Kim jesteśmy i do czego dążymy?

Obecnie w Polsce brakuje niezależnej, niezwiązanej interesami gospodarczymi swoich członków organizacji pozarządowej skupionej na technicznych aspektach Internetu i jego rozwoju. Jednocześnie niektórzy z sygnatariuszy tego dokumentu, którzy są częstymi gośćmi na międzynarodowych spotkaniach poświęconych rozwojowi sieci, zauważyli, że nie spotykają na nich prawie żadnych Polaków reprezentujących polskie organizacje lub polskie przedsiębiorstwa.  

Z tych powodów zdecydowaliśmy się stworzyć nową organizację skupiającą osoby zainteresowane rozwojem sieci i chcące pracować nad polskim stanowiskiem w międzynarodowych pracach. Takimi organizacjami były wiele lat temu Polska Społeczność Internetu i ISOC Polska - niegdyś niezwykle aktywne, ale w ostatnich latach przez ponad dekadę w stanie uśpienia. Niestety, inicjowane przez różne osoby próby reaktywacji ISOC Polska nigdy nie wyszły poza etap dyskusji, kadencja władz zapewniających ciągłość działania wygasła dawno i w rezultacie ISOC Polska został rozwiązany.

Dlatego postanowiliśmy wziąć na siebie odpowiedzialność za ponowne utworzenie polskiego chapteru Internet Society, i po wielu miesiącach rozmów i planowania zarówno z centralą Internet Society, jak i z osobami, które wyraziły zainteresowanie naszymi działaniami, doszliśmy do momentu, w którym ruszamy z tym projektem zapraszając wszystkich zainteresowanych do udziału.

Cel Internet Society Poland

Internet Society jest organizacją zajmującą się rozwojem Internetu - rozwijaniem standardów technicznych, poprawą dostępności, edukacją i współpracą z politycznymi decydentami. Nadzoruje ona IETF, IAB, IESG oraz IRTF - ciała zajmujące się pracami nad technicznymi standardami sieci. Jedną z głównych zasad przyświecających Internet Society jest promowanie zarządzania internetem w sposób otwarty, przejrzysty i sprzyjający zasadzie konsensusu.

Celami Internet Society Poland będą m.in.:

  • opracowanie i prezentowanie “polskiego głosu” w ciałach nadzorowanych przez światowy Internet Society;
  • przygotowanie i prezentowanie “technicznego głosu” w krajowych i unijnych dyskusjach na temat Internetu;
  • promowanie otwartych standardów oraz zachęcanie polskich podmiotów do współpracy nad ich rozwojem w ramach ciał standaryzacyjnych
  • prowadzenie warsztatów i prezentacji na tematy istotne dla rozwoju sieci;
  • konsultowanie projektów aktów prawnych;
  • udział w projektach światowego Internet Society;
  • praca z operatorami telekomunikacyjnymi i dostawcami usług internetowych na rzecz popularyzowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i zwiększających funkcjonalność sieci (takich jak RPKI, DNSSEC, IPv6);
  • zachowanie historycznej wiedzy o początkach polskiej sieci.

Oczywiście ta lista nie jest zamknięta i jesteśmy otwarci na inne sugestie, które nie byłyby sprzeczne z celami Internet Society.

Jak organizację proponujemy?

Jednym z częstych problemów wielu polskich stowarzyszeń pozarządowych jest przekonanie, że samodzielnie nic nie da się zrobić, i wszystko leży w rękach zarządu.

Chcemy uniknąć tego błędu i zachęcić wszystkich z pomysłami oraz z chęcią ich realizowania do zgłaszania swoich propozycji. Chcemy, by polski oddział Internet Society stał się miejscem merytorycznej dyskusji nad rozwojem sieci oraz wylęgarnią pomysłów i miejscem realizowania projektów istotnych dla internetu.

Uważamy, że praktyczna rola formalnych ciał organizacji powinna zostać ograniczona do częściowego nadzoru nad realizowanymi przez członków projektami i aktywnościami, związanego z finansami, zarządzaniem dokumentacją dla organów nadzorczych i skarbowych oraz stanowieniem skrzynki kontaktowej łączącej zainteresowane strony. Członkowie Zarządu mogą (a nawet powinni) brać udział w interesujących ich pracach Internet Society Polska, ale prace Stowarzyszenia nie mogą w całości bazować na społecznej pracy jego władz.

Dlatego - jeśli masz pomysł mieszczący się w obszarze zainteresowań organizacji i chcesz go zrealizować (oraz - idealnie - jeśli wiesz, z kim to robić), zapraszamy!

Następne kroki

Na Zebraniu Założycielskim 4.03.2020 zgromadzeni wybrali władze stowarzyszenia oraz przyjęli jego statut.

Obecnie trwa procedura sądowej rejestracji Stowarzyszenia, której finał zakończy część przygotowawczą tworzenia Internet Society w Polsce.

Jeśli chcesz dołączyć…

Jeśli chcesz na bieżąco dostawać informacje o kolejnych etapach budowy Internet Society Polska, zapraszamy na stronę InternetSocietyPoland.org i do dodania swojego adresu e-mail do nie spamujacej listy informacyjnej isoc-announce. Dodatkowo zapraszamy na istniejącą od wielu lat listę dyskusyjną ISOC, która pozostanie głównym miejscem do komunikowania się członków i sympatyków Internet Society, a także do udziału w spotkaniach online i offline.

Serdecznie zapraszamy