Statut…

….jest głównym dokumentem regulującym cele i strukturę organizacji.

Został przygotowany…

…w ramach prac zespołu tworzącego polski oddział Internet Society, a jego ostateczną wersję przyjęto po publicznych dyskusjach osób wspierających powrót ISOC do Polski i w kontakcie z centralą Internet Society.

Zaakceptowany…

…przez Internet Society oraz KRS dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W obrocie prawnym funkcjonuje wyłącznie wersja polskojęzyczna – anglojęzyczna nie ma mocy prawnej.