statut

Statut Internet Society Poland jest głównym dokumentem regulującym cele i strukturę organizacji.

Został przygotowany w ramach prac przygotowawczych do stworzenia Internet Society Poland Chapter, a jego ostateczna wersja została przyjęta po publicznych dyskusjach wśród osób wspierających powrót organizacji związanej z ISOC do Polski i w kontakcie z centralą Internet Society.

Statut w wersji przyjętej przez Zebranie Założycielskie można pobrać w formacie pdf, w polskiej i angielskiej wersji językowej. W obrocie prawnym funkcjonuje wersja polska, wersja anglojęzyczna jest wyłącznie dokumentem towarzyszącym, bez mocy prawnej.