Głosowanie online jest możliwe. Ale nie wybory.

Głosowanie online jest możliwe. Ale nie wybory.

Co kilka lat w debacie publicznej pojawia się temat możliwości przeprowadzenia głosowania przez internet. I za każdym razem jest odkładany na bok, jako niespełniający podstawowych wymogów stawianych wyborom. Tym razem sytuacja jest inna, i to niebezpieczne rozwiązanie może znaleźć poparcie wśród polityków wszystkich opcji.