Łukasz Jachowicz w Sejmie

Debata o cyberbezpieczeństwie

Pod koniec marca 2023 r. prezes polskiego chapteru Internet Society wziął udział w zorganizowanej w Sejmie debacie eksperckiej poświęconej bezpieczeństwu zwykłych użytkowników w sieci.

Łukasz Jachowicz zwrócił uwagę na fakt, że struktury państwa są nastawione przede wszystkim na ochronę infrastruktury krytycznej i przedsiębiorstw, sam obywatel stoi w gorszej sytuacji: brakuje kampanii edukacyjnych o krokach do podjęcia gdy się zostanie ofiarą cyberataku, brakuje jasnych procedur umożliwiających każdemu policjantowi zebranie podstawowych informacji o ataku i przekazanie ich do kompetentnych dochodzeniowców. Ochrona i edukacja przeciętnych użytkowników internetu została w całości przejęta przez sektor prywatny – banki, telekomy, dostawców internetu.

Łukasz Jachowicz w Sejmie

Problemem jest też brak aktywnej walki z dezinformacją, edukacji medialnej pozwalającej na odróżnienie fałszywych i tendencyjnie podanych informacji od faktów, i kompletne nieprzygotowanie na zderzenie z tzw sztuczną inteligencją.

Prezes ISOC PL poruszył też temat słabości pomysłów prawnych na poprawę sytuacji. W szczególności problemem są podejmowane w wielu państwach próby ograniczenia bezpieczeństwa szyfrowania komunikacji, które – w sytuacji trwającej na terenie Ukrainy wojny – są co najmniej niefrasobliwością.

Mimo tych problemów, są obszary w których instytucje państwowe aktywnie działają na rzecz zmian na lepsze. Wśród nich warto zwrócić uwagę na CSIRT NASK aktywnie działający na rzecz ograniczenia ataków i edukacji – choć niestety nie radzi sobie z reklamą swoich działań na zewnątrz, oraz na powstanie policyjnego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. 

W rozmowach z politykami przedstawiciele ISOC zadeklarowali gotowość merytorycznego wsparcia wszystkich działań mogących polepszyć stan bezpieczeństwa internetu bez naruszania wolności przepływu informacji.

Podobne wpisy