Internet Society Poland Chapter

Zostaliśmy oficjalnie uznani za organizację stowarzyszoną

Z przyjemnością informujemy, że pomyślnie zakończyliśmy rozmowy z Internet Society i zostaliśmy oficjalnie uznani za organizację stowarzyszoną. Oznacza to, że możemy oficjalnie posługiwać się nazwą Internet Society oraz korzystać z wiedzy i doświadczenia tej obecnej na całym świecie organizacji.

Jednocześnie oznacza to, że zakończyły się sukcesem trwające blisko dwa lata prace nad odtworzeniem w naszym kraju struktur związanych z Internet Society – co nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu zaangażowanych w to osób. (22.07.2021)

Podobne wpisy